Lundbergs Ekonomikontor är redovisningsbyrå i det lilla formatet som ger dig som företagare personlig service. Våra kunder är enskilda firmor och aktiebolag av olika storlek. Vi anpassar våra tjänster efter företagets behov och våra uppdrag varierar från att verka som en komplett ekonomiavdelning till att upprätta ett förenklat årsbokslut.