Vill du jobba traditionellt med pappersverifikationer eller vill jobba digitalt? Hos oss kan du välja!

En del vill fortsätta som de alltid gjort med alla bokföringsunderlag på papper. Det går givetvis bra. Här är det valfrihet.

Men alltfler vill minska pappershanteringen och lägga över hela eller delar av redovisningen digitalt. Vi har många års erfarenhet av nätbaserad bokföring. Största fördelen är att både vi på byrån och du som företagare kan jobba i samma program och på så sätt undviks onödigt dubbelarbete.

När du skrivit dina fakturor så är de redan bokförda. Får du problem så kan vi agera support direkt i programmet.
När det gäller leverantörsfakturorna så får vi ofta uppdraget att registrera dessa som antingen har skannats in eller som leverantören skickat digitalt direkt till bokföringen. För dig som företagare presenteras fakturorna på datorskärmen och du kan enkelt med ett par knapptryck skicka betalningar till banken.

Vad du vill ha hjälp med och hur du vill jobba är alltså upp till dig. Du kanske bara vill ha hjälp med den löpande bokföringen och momsen. Eller så vill du använda oss som din ekonomiavdelning som sköter hela administrationen. Från fakturamottagning till betalningar, löner, årsredovisning och deklaration. Vi fixar rubbet!

Säg hur du vill ha det. Vi fixar det enligt dina önskemål.

Välkommen att höra av dig för närmare diskussioner.